opvoedhulp-gezinsproblemen-particuliere-hulpverlening-WatWel

Regel nu zelf deskundige hulp voor opvoedvragen

Tot voor kort was het alleen via de reguliere hulpverlening mogelijk deskundige opvoedondersteuning te krijgen. In regio 023/020 is daar eindelijk een professionele particuliere oplossing voor: ‘Wat Wel’ wordt gerund door initiatiefnemer Laura Breg, al vele jaren professioneel coach en behandelaar op het gebied van opvoedhulp en gezinsproblemen.
Laura Breg: “Veel gezinnen willen hun opvoedvragen bespreken met een deskundige zonder dat daar direct de gevolgen van de reguliere hulpverlening aan vast zitten. Dat een regiebepalende organisatie een mening zou kunnen hebben over hun specifieke thuissituatie schrikt deze gezinnen af. De daadwerkelijke hulpverlening blijft uit, met als gevolg dat de gezinsproblemen blijven bestaan.”

Wat maakt het aanbod van Wat Wel anders en nieuw?
Wat Wel biedt deze vorm van hulpverlening aan zonder dat de hulpvrager in een landelijke database wordt geregistreerd. Privacy gevoelige gezinsgegevens blijven privacy. De hulpverlening is volledig gericht op de hulpvraag van het gezin. Daarbij houdt het gezin zelf de regie over hun gezinsleven en de hulpverlening in eigen handen en betalen zij deze hulp zelf. Vaak is een relatief kort hulpverleningstraject voldoende om langdurige positieve veranderingen te creëren.

We gaan ‘Wat Niet’ omzetten naar ‘Wat Wel’
Laura Breg: “De sleutel tot verandering zit hem in het stoppen van negatieve patronen door anders te reageren op gedrag dan je ‘normaal’ zou doen. Je leert anders naar elkaar te kijken, we creëren als het ware een nieuwe bril waardoor je iets anders gaat zien dan alleen het gedrag wat de aandacht vraagt. Hierdoor kunnen oude patronen eindelijk stoppen en er nieuwe, positieve voor terug komen.”

Website: www.watwel.nl, email: laura@watwel.nl, telefoon: 06 112 513 04