Een schadelijk en diepgeworteld misverstand waar te veel kinderen door hun ouders mee belast worden. Want NEE! Kinderen mogen NIET zelf kiezen waar ze gaan wonen of hoe de omgangsregeling wordt als ze 12 jaar (of ouder) zijn. Kinderen worden vanaf hun 18de verjaardag meerderjarig en dan mogen zij zelf kiezen. Tot die tijd zijn het de gezaghebbende ouder(s) die keuzes maken over waar hun kind woont en hoe de omgangsregeling eruit ziet.

Mening van het kind
De overeengekomen omgangsregeling wordt vastgelegd in het ouderschapsplan opgesteld door beide ouders. Wanneer het ouders niet lukt het eens te worden over de omgangsregeling met hun kind, zullen zij hun omgangswensen bij de rechter neer moeten leggen. Beide ouders worden vervolgens opgeroepen door de rechter om hun zorgen, wensen en voorstel  omtrent de omgangsregeling te uiten. Wanneer het kind 12 jaar of ouder is, heeft hij/zij het recht hun mening te geven over de omgangsregeling aan de kinderrechter. De rechter zal de uiteindelijke beslissing nemen over de omgang die het kind met zijn ouders zal hebben.

Oog voor het kind
Wanneer het om een wijziging gaat bij een reeds lopend ouderschapsplan, verandert er niets wanneer het kind 12 jaar wordt. Mocht er toch een wens zijn de omgangsregeling te wijzigen, is het belangrijk dat ouders goed beseffen wat de reden daarvan is. Het is namelijk schadelijk en belastend voor een kind om daar een keuze in te moeten maken. Kinderen die voor een keuze gesteld worden door een ouder voelen zich vaak verscheurd. Lees de brief aan alle gescheiden ouders die is opgesteld door kinderen wat een scheiding en het kiezen tussen hun ouders met ze doet. http://www.villapinedo.nl/open-brief-aan-alle-gescheiden-ouders/

Reden van de aanvraag
Er zijn vele verschillende afwegingen waarbij de rechter bijvoorbeeld kijkt naar het ontstaan/reden van de aanvraag van de ouders. Ook wordt er kritisch gekeken naar welke afweging de ouder heeft gemaakt bij het indienen van de aanvraag bij de rechter versus de (psychische) belasting die de aanvraag voor het kind kan hebben. Gaat de aanvraag over het belang van het kind of is er eerder sprake van exen problematiek tussen de ouders, waar het kind mee belast wordt.  Dan is de kans aanwezig dat de rechter in eerste instantie de ouders verplichte therapie of mediation oplegt voordat er een wijziging betreft de omgang plaatsvindt.

“Je mag mijn werk delen of gebruiken zolang je mijn naam erbij vermeld” © Wat Wel Laura Breg