Wat-Wel-Haarlem

Brief voor ouders: WEL OPVOEDHULP – GEEN OVERHEIDSINSTELLINGEN

WEL OPVOEDHULP – GEEN OVERHEIDSINSTELLINGEN

Beste ouders,

Soms loop je als gezin tegen opvoedkundige- en/of communicatieproblemen aan en zou je deze graag met een deskundige bespreken. Om nou meteen een verwijzing van huisarts of specialist te vragen is dan vaak een hele stap. Nog los van het feit dat je verzand in het “systeem” van bijvoorbeeld wachtlijsten of regelgeving lukt het dan niet acute hulp te ontvangen waardoor de problemen blijven bestaan. Om uw hulpvragen direct bij de kop te kunnen pakken, dus zonder tijdsverlies en zonder tussenkomst van “overheden”, voorziet de hulpverlening van WAT WEL.

Wat Wel biedt de particulier, anoniem en zonder tussenkomst van overheidsinstellingen, gepaste en deskundige hulp bij opvoed- & gezinsproblemen. Wat Wel registreert GEEN privacy gevoelige gezinsgegevens (verwijsindex), waardoor uw privacy gewaarborgd is.

Bijzondere aandachtsgebieden van Wat Wel:

* Professionele gezinscoaching voor gezinnen, één oudergezinnen of samengestelde gezinnen met hulpvragen gericht op de opvoeding, onderlinge relaties of communicatie.
* U houdt de regie in eigen handen over de geboden hulp en uw gezin. U betaalt de hulp zelf.
* Geen wachtlijsten. De hulp kan DIRECT geboden worden.
* Één vaste hulpverlener, dus geen wisselingen of onverwachte wijzigingen.
* Een pakkende benadering die het hele gezin direct positief kunnen beïnvloeden.
* Online-hulpverlening: voor snelle en/of korte adviesvragen via email laura@watwel.nl.

Op de website van Wat Wel staan vele ervaringen van ouders en vindt u andere relevante informatie: www.watwel.nl.

Want waarom gezinsproblemen laten bestaan als deze opgelost kunnen worden???

Met vriendelijke groet,

Laura Breg
Specialist in gezinsbehandeling

printversie brief voor ouders: Brief ouders