Mijn naam is Laura Breg (1978), met trots en passie, oprichtster en eigenaresse van Wat Wel. Ik ben moeder van twee zoons van zes en negen jaar en pleegmoeder van een pleegzoon van zestien jaar.

Na mijn opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening afgerond te hebben, ben ik verder opgeleid tot pedagoog en vervolgens tot Intensief Ambulant Gezinsbehandelaar. Aanvullend heb ik vele vakspecialistische opleidingen en trainingen gedaan op het gebied van deskundigheidsbevordering, benaderingen en behandelvormen welke gericht zijn op gezinsbehandeling en jeugdhulpverlening. Recent ben gecertificeerd en geregistreerd (NOBCO) als Effortless Coach.

Al ruim tien jaar werk ik met veel voldoening binnen de jeugdzorg en jeugdpsychiatrie in verschillende functies. De laatste zes jaar ben ik werkzaam als Ambulant Gezinsbehandelaar binnen de jeugdhulpverlening. Voor mij is het een uitdaging om de verschillende leden van een gezin weer met elkaar te verbinden en op een positieve manier samen te laten werken.

Tja, hoe doe ik dat dan? Ik ga op zoek naar openheid en diepgang, met respect en integriteit voor ieders grens. Het moet voor iedereen veilig voelen. De rode draad van mijn behandeltrajecten is het mobiliseren van een ieder zijn eigen krachten. Dit doe ik door de communicatie en interactie van het gezin te observeren en te analyseren. Hierbij stel ik mij neutraal en onpartijdig op en hoor ik alle stemmen zonder oordeel. Om tot de kern te kunnen komen combineer ik humor en discretie. In het bijzonder ligt mijn kracht in het observeren en analyseren van omstandigheden, communicatie en het herkennen van patronen en blokkades.

Praktijk voorbeeld: ‘Iedere schooldag als mijn puberzoon uit school komt, hebben we strijd en loopt hij binnen een half uur boos de deur weer uit’

Ik vertel wat ik als buitenstaander zie gebeuren met de nadruk op wat wel goed gaat. Vaak door de negatieve patronen, worden de positieve dingen uit het oog verloren. Deze zijn zeker wel aanwezig maar worden weg gedrukt door negativiteit en irritatie. Door dit weer inzichtelijk te krijgen en de krachten van het gezin helder te hebben zijn we in staat samen de puzzel van het probleem te leggen!

Laura Breg